D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Foss, Øyvind   

Norsk teolog, f. 1934 i Kristianssand, dr. theol. 1984,  sognepræst i Vejle,  ass. prof. i Stavanger.

Øyvind Foss: Antijudaisme, kirke og misjon. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1994, 263 s.

Øyvind Foss: Kirkens diakoni i bibelteologisk, historisk og etisk belysning. En studie i den kristne kirkes socialhistorie med baggrund i urkristendommens forståelse af kærlighedens gerninger. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1992, 232 s.