D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Fabricius Hansen, Maria

Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet, dr. phil.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Maria Fabricius Hansen: Teologi og kirkebyggeri. Om genbrug i romersk middelarkitektur. Patristik 4 (2006), 21 s.  Internetpublikation på adressen: www.patristik.dk/Patristik4.pdf.

Maria Fabricius Hansen: De døde byer. i: Sfinx 27 (2004), 118-123. [Om tidligkristne kirker i det nordvestlige Syrien].

Maria Fabricius Hansen: The Eloquence of appropriation. Prolegomena to an understanding af Spolia in Early Christian Rome. (= Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum 33), Rom: l'Erma di Bretschneider 2003, 339 s.