D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Engberg-Pedersen, Troels

Klassisk filolog, f. 1948, dr. phil. 1982, dr. theol. 2000, prof. ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007. 

Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status. Festskrift til Mogens Müller ... Red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl.. (= Forum for Bibelsk Eksegese 15), København: Museum Tusculanum 2006, 442 s. 

Early Christian Paraenesis in Context. Ed. James Starr & Troels Engberg-Pedersen. (= Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft ... 125), Berlin: Walter de Gruyter 2004, VII+616 s.

Troels Engberg-Pedersen: Origin and the Philosophers of Alexandria. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 18 (Lund 2003), 17-24.

Kropp og oppstandelse. Red. af Troels Engberg-Pedersen og Ingvild Sælid Gilhus. Oslo: Pax 2001, 170 s.

Troels Engberg-Pedersen: Antikkens etiske tradition. Fra Sokrates til Markus Aurelius. København: Gyldendal 1996, 264 s.

Sproget i hellenismen. Red. af Troels Engberg-Pedersen, Per Bilde, Lise Hannestad og Jan Zahle. (= Hellenismestudier 10), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1995, 88 s.

Troels Engberg-Pedersen (ed.): Paul in his hellenistic Context.           Minneapolis: Fortress 1995.

Fra Alexander til apokalypser. Red. af Troels Engberg-Pedersen, Per Bilde, Lise Hannestad og Jan Zahle. (= Hellenismestudier 7), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1992, 78 s.

Aspekter af Hellenismen. Red. af Troels Engberg-Pedersen, Per Bilde, Lise Hannestad og Jan Zahle. (= Hellenismestudier 2), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1990, 95 s.

Tradition og nybrud. Jødedommen i hellenistisk tid. Red. af Troels Engberg-Pedersen og Niels Peter Lemche. (= Forum for bibelsk eksegese 2), København: Museum Tusculanum 1990, 240 s.

Troels Engberg-Pedersen: Paulus og stoikerne - eller paulinsk teologi som hellenistisk socialutopi. i: Patristica Nordica 3 (= Religio 32, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1990, 21-40.