D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Ebbesen, Sten

Klassisk filolog og filosofihistoriker, f. 1946, dr. phil. 1981, docent ved Institut for Græsk og Latin, Københavns Universitet.

Sten Ebbesen: Boetius as an Aristotelian Scholar: i: Aristoteles, Werk und Wirkung. Paul Moraux gewidmet. Bd. II: Kommentierunng ... ed. J. Wiesner, Berlin ... 1987, 286-311.

Sten Ebbesen: Kirkefædrene og den aristotelske logik. i: Idékonfrontation under senantiken, Platonselskabet, Symposium Juni 1983, Kbh. 1985, 71-85.