D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Damsholt, Torben

 Historiker og teolog, f. 1936, universitetslektor, præst ved Vartov.

Nyeste titler først. Ajourført 19. marts 2007. 

Augustins småskrifter om troen, bind 2: Kristendomsundervisning for begyndere, Tro, håb og kærlighed. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2005, 133 s. 

Augustins småskrifter om troen, bind 1: Den sande religion, Nytten af at tro, Troen og trosbekendelsen, Troen på ting man ikke ser. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2004, 160 s. 

Augustins filosofiske dialoger, bind 3: Den frie vilje – Læreren. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2002, 192 s.

Augustins filosofiske dialoger, bind 2: Enetaler - Sjælens udødelighed – Sjælens omfang. Indledning og oversættelse af Torben Damsholt.  Frederiksberg: Anis 2000, 160 s.

Augustins filosofiske dialoger, bind 1: Mod akademikerne – Et lykkeligt liv – Verdensordenen. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 1999, 199 s.

Torben Damholt: [Anmeldelse af] Helge Haystrup, Augustin-studier bd. 8. i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 923-926.

Augustins Bekendelser, oversat af Torben Damsholt. 2. oplag. (= Visdomsbøgerne), København: Sankt Ansgars Forlag 1991, 320 s. [1. oplag 1988].

Augustins Bekendelser, oversat af Torben Damsholt. (= Visdomsbøgerne), København: Sankt Ansgars Forlag 1988, 320 s. [2. oplag 1991].

Torben Damsholt: Forfulgt – [Anmeldelse af] Carsten Breengaard, Er du kristen? Romermagt og kristne fra Paulus til Ignatios af Antiokia, København 1986. Fønix 11 (København 1987), 121-125.

Torben Damsholt: Menneskesyn og samfundssyn i den pelagianske strid.
[Omarbejdet udgave af "Nådens fjender" fra 1978] i: Platonselskabets symposium på Hanaholmen den 3-5 juni 1985, Helsingfors 1985, 119-135.

Torben Damsholt: Tidernes aften, artikler 1968-78. [Indeholder bl.a. 4 patristiske artikler i Tidehverv] Sankt Ansgars Forlag, København 1980.

Torben Damsholt: »Nådens fjender«. De politisk-sociale aspekter ved den pelagianske strid. i: Fønix 2 (1977-1978), 79-91. [Revideret udgave 1985].

Torben Damsholt: Das Zeitalter des Zosimos. i: Analecta Romana Instituti Danici 8 (Rom 1977), xx-xx.

Torben Damsholt: Kirkekamp – klassekamp – kulturkamp. i: Tidehverv 49 (1975), 16-24.

Torben Damsholt: Apologetisk historieskrivning. i: Tidehverv 47 (1973), 56-63.

Lactantius: Forfølgernes død. – Det anonyme skrift: Kejser Konstantins oprindelse. Oversat af Torben Damsholt. (Udg. af Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse), København 1971, 92 s.

Torben Damsholt: Kirkehistorie. i: Tidehverv 1970, 107-115.

Torben Damsholt: Augustins Gudsstat. i: Tidehverv 1968, xx.