D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Damgaard, Finn

Ph.d.-studerende ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, født 1976, cand. theol. 2004. 

Oprettet 19. marts 2007. Nyeste titler først.

Finn Damgaard: Skygger og allegori. Origenes' og Chrysostomos' homilier over Isaks ofring. Patristik 5 (2007), 26 s. Internetpublikation på adressen: www.patristik.dk/Patristik5.pdf

Finn Damgaard: Det gode liv. Augustins og Dantes læsning af Virgils Æneide. i: Fønix 28 (2003), 107-119. 

Finn Damgaard: Hinsides typologisk og allegorisk fortolkning. En rekonstruktion af antikkens fortolkningsparadigme. i: DTT 66 (2003), 107-119. 

Finn Damgaard: Antikke tolkninger af Abrahams ofring af Isak. Interteksttuelle læsninger af Genesis 22,1-19. Fra Jubilæerbogen til Augustin. Københavns Universitet 2002, 117 bl. [utrykt speciale].