D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Dalsgaard Larsen, Bent

Klassisk filolog, dr. phil. 1972, dr. theol. 1982, lektor ved Institut for klassisk filologi ved Aarhus Universitet. 

Udskrift 3.4.02. Nyeste titler anføres først. Revideret 19. marts 2007. 

Om Guds Stad. Oversættelse med indledning, noter og registre af Bent Dalsgaard Larsen (Et-binds udgave). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 1051 s. [Tidligere udgivet i 5 bind 1984-1996].

Bent Dalsgaard Larsen: Kristningen af nyplatonismen hos Augustin. i: Patristica Nordica 5 (= Religio 51, Skrifter udgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1999, 119-137.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustin om nåde og frihed. i: DTT 61 (1998), 81-105.

Augustin: Om Guds Stad, 19.-22. bog. Oversættelse med indledning og noter samt registre til hele værket, ved Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 17), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996, 442 s.

Bent Dalsgaard Larsen: Brydninger. Foredrag og artikler. Klassikerforeningen 1994.

Bent Dalsgaard Larsen: Sjælevandringslære i mødet mellem græsk kultur og kristendommen. i: Reinkarnation og sjælevandring, red. af Johs. Aagaard, København: Anis 1993, s. 55-86.

Augustin: Om Guds Stad, 15.-18. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 16), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 389 s.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins vurdering af Rom og romerne. i: RT 18 (1991), 3-19.

Bent Dalsgaard Larsen: Betydningen af de sidste bøger i Augustins Confessiones med henblik på fortolkningen af hele værket. i: DTT 53 (1990), 19-44.

Augustin: Om Guds Stad, 11.-14. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 10), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 272 s.

B. Dalsgaard Larsen: Saint Augustine on Christ as principium in De ciuitate Dei 10,23-24. i: Studia Patristica 22, ed. Elisabeth A. Livingstone, Leuven 1989, 283-289.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins bibelbrug og fortolkningen af De ciuitate Dei. i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 19-32

Augustin: Om Guds Stad, 6.-10. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 9), København: G.E.C. Gad 1986, 307 s.

Augustin: Om Guds Stad, 1.-5. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 7), København: G.E.C. Gads Forlag 1984, 320 s.

Bent Dalsgaard Larsen: Menneske og samfund. Studier i det antropologiske grundlag for samfundstænkningen hos Augustin. Århus 1982, 445 s. [Disp.]

Bent Dalsgaard Larsen: Nemesius om den psykosomatiske enhed. i: Museum Tusculanum 40-43 (Kbh. 1980), 521-539.

Bent Dalsgaard Larsen: Materialistisk Augustin-læsning. i: Lumen 20 (nr. 60, Kbh. 1977), 227-256.

Bent Dalsgaard Larsen: Individ og samfund hos Augustin. i: Lumen 19 (nr. 57, Kbh. 1976), 1-18.

De Jambliques à Proclus. Neufs exposés suivis de discussions par Bent Dalsgaard Larsen. (= Entretiens sur l’Antiquite Classique 21), Genève 1975, 301 s.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustin om de dynamiske kræfter i samfundslivet. i: Lumen 17 (nr. 51, Kbh. 1974), 168-182.

Bent Dalsgaard Larsen: Jamblique de Chalcis. Exégète et philosophe. Aarhus 1972, 510+137 s. [Disputats].

Bent Dalsgaard Larsen: Omkring den oprindelige forståelse af mennesket som person. i: Lumen 9 (nr. 27, Kbh. 1966), 141-167.