D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Christiansen, Jørgen Ledet

Filolog, mag. art. 

Udskrift 3.4.02. Nyeste titler først. Revideret 19. marts 2007.

Jørgen Ledet Christiansen: En homili af Gregor, Biskop af Nyssa - på den dag, der i kappadokiernes område kaldes episwzomenh, og som er vor Herre Jesu Kristi optagelse i himlen. i: Et blandet bæger. Studier tilegnet Finn O. Hvidberg-Hansen, red. af Pernille Carstens m.fl., København 2005, 45-54. 

Nytestamentlige Apokryfer. Oversættelse, indledninger og noter ved Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen. København: Det Danske Bibelselskab 2002, 569 s. [2. oplag 2005].

Gregor af Nyssa: Mod Skæbnetroen. Oversættelse og indledning ved Jørgen Ledet Christiansen. i: Gregor af Nyssa, En oversættelse af »Over Fadervor« og »Mod skæbnetroen« med indledning af Anna Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1994, 93-112.

Johannes Chrysostomos: Påskeprædiken. Oversat af Jørgen Ledet Christiansen. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse, red. A. M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 70-77.