D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Christensen, Torben

Kirkehistoriker, 1921-1983, dr. theol. 1954, professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet. 

Udskrift 3.4.02. Nyeste titler først.

Mogens Müller: Torben Christensen-bibliografi. i: DTT 54 (1991), 55-62.

Torben Christensen: Rufinus of Aquileia and the Historia Ecclesiastica, Lib. VIII-IX, of Eusebius. Ed. by Niels Hyldahl and Øyvind Norderval. (= Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Meddelelser 58), København: Munksgaard 1989, 339 s.

Torben Christensen: Kampen mellem kristendom og hedenskab i det 4. århundrede. i: Idékonfrontation under senantiken. Mötet mellan kristendomen och antikens idétradition (Föredrag vid Platonselskabets symposium i Göteborg 8.-11. juni 1983), København 1985, 5-25.

Torben Christensen: The So-called Edict of Milan. i: Classica et Mediaevalia 35 (1984), 129-175. [Dansk original 1974].

Torben Christensen: Kampen mellem kristendom og hedenskab i det 4. århundrede. i: DTT 47 (1984), 225-243.

Torben Christensen: The So-called Appendix to Eusebius' Historia Ecclesiastica VIII. i: Classica et Mediaevalia 34 (Danmark 1983), 177-209.

Torben Christensen: Justin og testimonia-traditionen. i: NTT 84 (1983), 39-62.

Torben Christensen: Kirkehistoriske afhandlinger, 29. marts 1981. København: G.E.C. Gad 1981, 172 s.

Torben Christensen: Christus oder Jupiter. Der Kampf um die geistigen Grundlagen des römischen Reiches. Aus dem Dänischen von Dietrich Harbsmeier. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 1981, 295 s. [Dansk original 1970].

Mogens Müller: Bibliografi [over Torben Christensens forfatterskab]. i: Torben Christensen, Kirkehistoriske afhandlinger, København: Gad 1981, 167-170.

Torben Christensen: Origenes og den kristne tradition. i: Torben Christensen, Kirkehistoriske Afhandlinger 29. marts 1981, København 1981, 45-64.

Torben Christensen: Rufinus of Aquileia og Eusebius’ »Historia Ecclesiastica«, Lib. VIII–IX. i: Studier i antik og middelalderlig filosofi og idehistorie (= Museum Tusculanum 40-43), København 1980, 495-519. [Engelsk version samme år].

Torben Christensen: Rufinus of Aquileia and the Historia Ecclesiastica, lib. VIII–IX, of Eusebius. i: Studia Theologica 34 (1980), 129-152. [Dansk original samme år].

Torben Christensen, Jakob H. Grønbæk, Erik Nørr, Jørgen Stenbæk: Kirkehistorisk bibliografi. Kbh.: Gad 1979, 423 s.

Torben Christensen m.fl.: Om påskedateringsproblemet. i: DTT 41 (1978), 176-192.

Torben Christensen: Bemærkninger til forholdet mellem den senantikke filosofiske tradition og den kristne tænkning ca. 150-250. i: Transformation af antikke ideer, princip- og metodespørgsmål. Platonselskabet, Nordisk Selskab for Antikkens Idetradition, Symposium i Helsingfors 25.-27. august 1977, København 1978, 13-21.

Torben Christensen: Nyere undersøgelser over Justins Dialog med jøden Tryfon cap. 1-9. i: DTT 39 (1976), 153-165.

Torben Christensen: [Finsk version af kirkehistorie 1969]. Finland 1974.

Torben Christensen: C. Galerius Valerius Maximinus. Studier over politik og religion i Romerriget 305-13. (= Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag 16. april 1974), København 1974, 273 s.

Torben Christensen: Det såkaldte Milanoedikt. i: DTT 37 (1974), 81-129. [Engelsk version 1984].

Torben Christensen: Romermagt, hedenskab og kristendom. En kulturkamp. København 1970, V+303 s. [Tysk version 1981].

Torben Christensen: Johannes Damaskenos’ opgør med Islam. i: DTT 32 (1969), 34-50. [Genoptrykt i Torben Christensen 1981, 65-80].

Torben Christensen & Sven Göransson: Kyrkohistoria. I: Fra evangelium til den pavelige gudsstat. Af Torben Christensen.  Stockholm 1969, VI+424 s. [2. udgave 1978, finsk version 1974].

Torben Christensen: Kristendommen og Imperium Romanum. Kirkens oprindelse og historie til år 600. København 1967, 443 s.

Torben Christensen: Bemærkninger og overvejelser til Niels Hyldahl, Philosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins. i: DTT 29 (1966), 193-222.

Torben Christensen: Enhed og brudlinjer i Justins »Dialog med jøden Tryfon« cap. 1-8. i: DTT 29 (1966), 222-232. [Genoptrykt i Torben Christensen 1981, 35-44].

Torben Christensen: Til spørgsmålet om kristendommens hellenisering. i: Festskrift til N.H. Søe 29. november 1965, København 1965, 11-32. [Genoptrykt i Torben Christensen 1981, 18-34].

Torben Christensen: Det første kirkemøde. i: Kirkens Verden 3 (København 1961), 65-71.

Torben Christensen: Kirkehistorie. i: Teologien og dens fag, under redaktion af Bent Noack, København 1960, 75-119.