D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Carlé, Birte

Historiker, disputat fra Groningen 1985. 

Udskrift 3.4.02. Nyeste titler først.

Birte Carlé: Rejsen til Aya-Tekla. En beretning.  Odense: Odense Universitetsforlag 1997, 103 s.

Birte Carlé: Skøger og jomfruer i den kristne fortællekunst. Den skandinaviske tradition og dens rødder i middelhavslandene. (= Odense University Studies in Scandinavian languages and literature 20), Odense: Odense Universitetsforlag 1991, 156 s.

Birte Carlé: Jomfru-fortællingen. Et bidrag til genrehistorien. (= Odense University Studies in Scandinavian languages and literature 12), Odense: Odense Universitetsforlag 1985, 227 s. [Disputats ved univ. i Groningen].

Birte Carlé: Thekla. En kvindeskikkelse i tidlig kristen fortællekunst. København: Delta 1980, 180 s.

Birte Carlé: Structural Patterns in the Legends of Holy Women. i: Aspects of Female Existence, ed. Birte Carlé, Copenhagen 1980, 79-86.

Birte Carlé: Hellige kvinder. Kyskheden som potens. i: Kvindestudier 3 (1979), 54-80.

Birte Carlé: 500-1500. Indføring i middelalderens fortællekunst. København: Gyldeldal 1977, 172 s.