D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Breengaard, Carsten

Kirkehistoriker, f. 1943, cand. mag. 1972, dr. theol. 1982, lektor i kristendomshistorie ved Institut for Religionshistorie ved Københavns Universitet. 

Udskrift 3.4.02. Nyeste titler først

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom. Fra sekt til statskirke. Kbh.: Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet 1997, 167 s. [Tidligere udgaver med lidt andre titler i 1990 og 1992].

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og Kristendom. Frederiksberg: Anis 1992, 168 s.

Carsten Breengaard: Var Jesus gudsbespottelig? Var Mozart? i: Chaos 16 (Dansk-Norsk Tidsskrift for Religionshistoriske Studier, København 1991), 26-34.

Carsten Breengaard: Er du kristen? De romerske kristenforfølgelser og deres betydning. i: Piranesi. Italienske Studier nr. 5 (København: Museum Tusculanums Forlag 1990), 27-48.

Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom – fra Nero til Ignatios af Antiokia. København 1990, 142 s.

Carsten Breengaard: Det døde barn. Elaine Pagels som kristendomshistoriker. i: Fønix 13 (1989), 227-232.

Carsten Breengaard: De romerske kristenforfølgelser og deres betydning.  i: Præsteforeningens Blad 77 (Danmark 1987), 221-233.

Carsten Breengaard: De tidligste kristenforfølgelser og de forfulgtes religion. i: Fønix 11 (Danmark 1987), 104-120.

Carsten Breengaard: Er du kristen? Romermagt og kristne fra Paulus til Ignatios af Antiokia. Et kristendomshistorisk essay. København: Gad 1986, 150 s.