D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Bilde, Per

Ekseget, f. 1939, cand. theol. 1964, dr. theol. 1983, professor i Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. 

Udskrift 2.4.02. Nyeste titler først. Revideret 19. marts 2007.

Per Bilde: Fra huskult til basilika. Udviklingen af tidlig kristen arkitektur fra Det Nye Testamentes 'huse', den kristne kultbygning i Dura-Europos og andre tidlige kristne kultbygninger til Kejser Konstantins basilikaer. i: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 45 (2004), 3-20. 

Per Bilde: En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110. 2. rev. udg., Frederiksberg: Anis 2003, 572 s. 

Per Bilde: Hvilken betydning fik Jerusalems fald i år 70 for udviklingen af kristendommen. i: Skabt til fællesskab. Festskrift til Sigfred Pedersen, red. af Helge Kjær Nielsen m.fl., Århus 2002. 

Per Bilde: En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110. Frederiksberg: Anis 2001, 572 s. 

Per Bilde: Ægypten i jødiske og kristne tekster fra hellenistisk-romersk tid. i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, Århus: Sfinx 2001, bind I, 187-206.

Nye religioner i hellenistisk-romersk tid og i dag. Red. af Per Bilde og Mikael Rothstein. (= Religionsvidenskabelige skrifter 3), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1999, 192 s.

Per Bilde: Gnosticism, Jewish Apocalypticism and Early Christianity. i: In the Last Days, Århus 1994, xx.

Per Bilde: Jøderne i diasporaen i romersk tid. i: RT 22 (1993), 41-65.

Mystik - den indre vej? En religionshistorisk udfordring. Red. Per Bilde og Armin W. Geertz. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1990, 195 s.

Per Bilde: Flavius Josephus between Jerusalem and Rome. His Life, his Works, and their Importance. (= Journal for the Study of the Pseudepigrapha, Supplement Series 2), Sheffield: JSOT Press 1988, 272 s.

Per Bilde: [Rec. af:]  C. Breengaard, Er du kristen? 1986. i: Religionshistorisk Tidsskrift 9 (Danmark 1986), 93-104.

Diognetbrevet, indledt og oversat af Per Bilde. i: De apostolske fædre i dansk oversættelse, red. af Niels Jørgen Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 223-242.

Per Bilde: Josefus som historieskriver. En undersøgelse af Josefus’ fremstilling af Gaius Caligulas konflikt med jøderne i Palæstina (Bell 2,184-203 om Ant 18,261-309) med særligt henblik på forfatterens tendens og historiske pålidelighed. (= Bibel og historie 1), København: Gad 1983, 382 s.

Per Bilde: Religion og politik i antik jødedom og tidlig kristendom. i: RT 3 (1983), 23-49.

Per Bilde: Josefus’ beretning om Jesus. i: DTT 44 (1981), 99-135.

Per Bilde: Gnosticismens oprindelse. Skitse til forskningshistorisk oversigt. i: DTT 34 (1971), 241-255.