D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Bay, Svend Aage

Historiker, 1907-1989, gymnasielektor. 

Udskrift 2.4.02. Nyeste titler først.

Sv. Aage Bay: Kristen forkyndelse i gammel-romersk kunst. Odense: Odense Universitetsforlag 1977, 88 s.

Sv. Aage Bay: Den første kristne kunst. Romersk katakombemaleri og sarkofagskulptur. Odense: Odense Universitetsforlag 1975, 130 s.

Sv. Aage Bay: Det underjordiske Rom. Hedensk og kristen tro i kejsertidens Rom. Odense: Odense Universitetsforlag 1973, 325 s.