D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Balling, Jakob

Kirkehistoriker, f. 1928, cand. theol. 1952, dr. theol. 1963, professor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet 1964-1998. 

Udskrift 2.4.02. Nyeste titler først. Revideret 19. marts 2007. 

Jakob Balling: Martyrium som apokalyptik. i: Jakob Balling, Historisk kristendom, Kbh. 2003, 61-67. [Dansk version af engelsk original 1994: Martyrdom as Apocalypse].

Jakob Balling: Oldkirken. i: Fønix 27 (2003), 66-77.

Jakob Balling: Nogle kristne dannelsestraditioner. i: Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann ... red. af Carsten Bach-Nielsen, Århus 2002, 26-40. [Bl.a. om Origenes og Augustin].

Menneskers Eneste Ven. Romanós’ kontákion om Elias. Oversat af Jakob Balling. (= Under Guds Ord 344), Skive 1997, 4 s.

De unge skal se syner: Perpetuamartyriet. Oversat og kommenteret af Jakob Balling, Ulla Morre Bidstrup og Torben Bramming.  (= Bibel og Historie 22), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1997, 136 s.

Jakob Balling: Bispestav, skolemesterpen - og menighed. Den ældre Grundtvig som kirkehistoriker. i: Kirken af levende Stene, København: Anis 1994, 45-59.

Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen, Susanne Gregersen, Per Ingesman og Ninna Jørgensen. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1993. XVI+441 s.

Gaudentius af Brescia: Tiende påskeprædiken. [Oversat af] Jakob Balling. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 63-69.

Romanos: Elias. [Oversat af] Jakob Balling. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 186-197.

Romanos: Elias. Oversat fra græsk af Jakob Balling. i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 993-997.

Jakob Balling: Kristendommen i storbyen. i: Rom – en antik storby, red. Hanne Sigismund Nielsen og Hans Erik Mathiesen, Århus: Sfinx 1991, 189-197.

Jakob Balling: Kristendommen. 1. udgave, 2. oplag. (= Verdens religioner), København: Politiken 1991, 302 s. [1. udgave, København 1986].

Jakob Balling: Paradisfortællingen som gammelkristen myte. i: DTT 52 (1989), 268-286.

Jakob Balling: Det himmelske Jerusalem og dets jordiske udtryk i den gamle kristenhed. i: Det ny Jerusalem, red. af Anna Marie Aagaard, København 1989, 11-16.

Jakob Balling: Verden i en vanddråbe. i: DTT 50 (1987), 259-271.

Jakob Balling: Kristendommen. (= Verdens religioner), København: Politiken 1986, 302 s. [2. udgave/oplag, København 1991].

Jakob Balling: Oldkirkelige gudsbilleder. i: Gudsbegrebet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1985, 115-127.

J.L. Balling: Et »augustinsk« tema i europaeisk poesi. i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet,  symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 13-26.

J.L. Balling: Om det augustinske historiesyns eftervirkninger. i: Fønix 5 (Kbh. 1981), 32-40.

Jakob Balling: Kristendommens appel til menigmands rationalitet. Bemærkninger til Augustins »De catechizandis rudibus« m.m. i: Fønix 1 (Kbh. 1977), 300-313.

Jakob Balling: Overgangen fra oldtid til middelalder, kunsthistorisk belyst. i: DTT 14 (1951), 25-33.