D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Asmussen, Jes P.

Teolog og filolog, f. 1928, cand. theol. 1954, dr. phil. 1965, professor i iransk filologi ved Københavns Universitet 1967-1998. 

Udskrift 2.4.02. Nyeste titler først.

A green leaf. Papers in honour of Jes P. Asmussen. (= Acta Iranica 28, 2. sér. Hommages et opera minora 12), Leiden: Brill 1988, XXIX+547 s.

Die Gnosis. Dritter Band: Der Manichäismus. Under Mitwirkung von Jes Peter Asmussen eingeleitet, übersetz und erlaütert von Alexander Böhlig. (= Die Bibliothek der Alten Welt), Solothurn 1980.

Jes P. Asmussen: Gnosticisme og kristendom fra oldkirken til nutiden. Nogle religionshistoriske betragtninger. i: Haderslev Stiftsbog 1979, 23-28.

»Når vi nu er af Guds slægt ... « - tekster til gnosticismen. Ved Jes P. Asmussen. København: Gyldendal 1978, 141 s.

Jes P. Asmussen: Nogle grundproblemer i den manikeiske soteriologi.  i: ROB 37 (Uppsala 1978), 14–21.

The Song of Songs in Judeo-Persian: introduction, texts, glossary, [ed.] Jes P. Asmussen and Herbert H. Paper. (= Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Skrifter 9.2), København 1977, 118 s.

Jes P. Asmussen: Ein jüdisch-persische Version des Propheten Obadja. i: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 25 (Budapest 1977), 255-263.

Jes P. Asmussen: Om den nyfundne græske Mani-Kodex fra Köln. En orientering. i: Humanitet og eksistens - en artikelsamling tilegnet Børge Diderichsen, Odense: Gyldendal 1976, 88-101.

Jes P. Asmussen: Den kristne litteratur på iransk og uighur-tyrkisk i Centralasien før Islams egentlige ekspansion. En oversigt. i: Hilsen til Noack. Fra kolleger ..., red. af Niels Hyldahl og Eduard Nielsen, København: G.E.C. Gad 1975, 9-22.

Jes P. Asmussen: Jüdisch-persische Hoseastücke. i: Acta Iranica 1975 (Leiden 1975), 15-18.

Jes P. Asmussen: Iranische neutestamentliche Zitate und Texte und ihre textkritische Bedeutung. i: Altorientalische Forschungen 2 (Berlin 1975), 79-92.

Jes P. Asmussen: Manichaean Writings. New York 1975, IX+148 s.

Jes P. Asmussen: Über die Wiedergabe geographischer und ethnischer Namen in einer jüdisch-persichen Jesaia-Version. i: Temenos 10 (Helsinki 1974), 5-9.

Jes P. Asmussen: Der apokryphe dritte Korintherbrief in der armenischen Tradition. i: Acta Orientalia 35 (København 1973), 51-55.

Jes P. Asmussen: Studies in Judeo-Persian Literature. (= Studia Post Biblica 24 / Homages et Opera Minora 12), Leiden 1973, VII+135 s.

Irenæus’ Bevis for den apostolske forkyndelse. Oversættelse fra armenisk, indledning og noter ved Jes P. Asmussen. København: G.E.C. Gad 1970, 130 s.

Jes Peter Asmussen- Jørgen Læssøe (ed.): Illustreret Religionshistorie. Bd. I-III.  Kbh. 1968. [Tysk udgave: Handbuch der Religionsgeschichte I-III, Göttingen 1971-1974].

Jes P. Asmussen: Zoroastrismens kritik af kristendommen. i: DTT 31 (1968), 161-177.

Jes P. Asmussen: Der Manichäismus als Vermittler literarischen Gutes. i: Temenos 2 (Helsinki 1966), xx.

Jes Peter Asmussen: Den gammel-testamentlige litteratur på jødisk-persisk. i: DTT 28 (1965), 3-xx.

Jes P. Asmussen: Xuastvanift. Studies in Manichaeism. [typografien er ikke korrekt!] (= Acta Theologica Danica 7), Copenhagen 1965, xx s.

J. P. Asmussen: The Pahlavi Psalm 122 in English. i: Dr. J.M. Unvala Memorial Volume, Bombay 1964, 123-xx.

Jes P. Asmussen: Das Christentum in Iran und sein Verhältnis zum Zoroastrismus. i: StudiaTheologica 16 (1962), 1-xx. [Dansk original 1959].

Jes P. Asmussen: Kristendommen i Iran og dens forhold til Zoroastrismen. i: DTT 22 (1959), 209-xx. [Tysk version i 1962].

Jes Peter Asmussen: Manikæiske Jesus-tekster fra kinesisk Turkestan. i: DTT 21 (1958), 129-145.

Jes P. Asmussen: En persisk kilde til Konstantin den Stores historie. i: DTT 21 (1958), 231-233.