D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Aagaard, Anna Marie

Teolog, f. 1935, cand. theol. 1961, dr. theol. 1973, lektor i dogmatik ved Aarhus Universitet. 

Udskrift 2.4.02. Nyeste titler først

Gregor af Nyssa: En oversættelse af »Over Fadervor« og »Mod skæbnetroen« med indledning af Anna Marie Aagaard. [Oversat af Bent Noack og Jørgen L. Christiansen]. Frederiksberg: Anis 1994, 112 s.

Origenes: Syvende prædiken over Josvabogen. [Oversat af] Anne Marie Aagaard. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse, Fredriksberg: Anis 1992, 136-143.

Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse. Red. af Anna Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1992, 197 s.

Det ny Jerusalem. Guds by og de skiftende forventninger. Red. af Anna Marie Aagaard. Århus: Anis 1989, 271 s.

Maria – hver tid sit billede. En antologi redigeret af Anna Marie Aagaard og Else Marie Pedersen. Århus 1986, 88 s.

Spiritualitet. Teologiske studier og brugstekster. Ed. Hans Raun Iversen. [Festskrift til Anna Marie Aagaard]. Århus 1985.

Anna Marie Aagaard: Træk af Hesychasmens historie. Et bidrag til belysning af østkirkens klosterspiritualitet. i: Det europæiske klostervæsen, ed. Hans Jørgen Frederiksen (= Acta Jutlandica 59, Teologisk serie 13), Århus 1985, 35-47.

Anna Marie Aagaard: Eukaristi og symbol. i: DTT 45 (1982), 51-69.

Anna Marie Aagaard: Symbol og virkelighed. i: DTT 45 (1982), 194-217.

Anna Marie Aagaard: Helligånden sendt til verden  [Teol. disp., heri delvis patristisk kap. 6-7, s. 173-239]. (= Teologiske Studier 2), Aarhus: Aros 1973, 301 s.

Anna Marie Aagaard:  Christus wurde Mensch, um alles menschliche zu überwinden. Athanasius, Contra Arianos III, 33, 393 C. Versuch einer Interpretation. i: StudiaTheologica 21 (1967), 164-181.