N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Asterios Sofisten, ariansk teolog, død efter 341

Andre navneformer: Asterius Sophista, Asterius af Kappadokien
Udskrift 12. sept. 2001. Nyeste titler anføres først.

Ajourført maj 2007: Ifølge W. Kinzig (i Lexicon der antiken christlichen Literatur, ed. S. Döpp, Freiburg 1999, 56-58) skal der skelnes mellem "Asterius der Homilet" og "Asterius der Sophist". Og efterfølgende titler vedrører ikke Asterios Sofisten, men derimod Asterios Homileten. 

Eiliv Skard: Index Asterianus. (Index de l'edition d'Asterius le Sophiste établie par Marcel Richard, Symb. Osl. Fasc. supplet. XVI, Oslo 1956). Oslo: Universitetsforlaget 1962, 159 s.

S. Eitrem: [Om hom 22 af Asterios Sofisten].  i: Symbolae Osloenses xx (Oslo 1960), 127±. [Mangler verifikation og korrektion].

Eiliv Skard: Bemerkungen zu den Asterios-Texten.  i: Symbolae Osloenses 26-27 (Oslo 1947), 80-82; 26 (Oslo 1949), 54-69; xx (Oslo 1955), 138-140 og xx (1958), 58-66. [Mangler verifikation og korrektion].

Eiliv Skard: Asterios von Amaseia und Asterios der Sophist.  i: Symbolae Osloenses 20 (Oslo 1940), 86-132.

Retur